ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း


၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့  တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်

          စဉ် (၁၂/၂၀၁၄) မှ ဌာနခွဲ (၆) ခုအတွက် အရာထမ်း (၁၇၅) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၃၅၇) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၅၃၂) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။      ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွင့်ပွဲကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

၃။     ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းများကိုအခြေခံ၍ အောက်ပါဌာနခွဲများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

          (က)    ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (ခ)     ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (ဂ)     စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

          (ဃ)    ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ

          (င)     သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ

          (စ)     စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ