စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနနှင့် IMF –World Bank တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Unified Chart of Account (UCOA) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း ( ၂၂-၁-၂၀၂၀)

  • 22-01-2020

မြန်မာနိုင်ငံ၏အစိုးရစာရင်းကိုင်စနစ်အရ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲခြားရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပ ... See more

သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ် ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၁၃-၅-၂၀၁၉)

  • 13-05-2019

Oil for Development Programme – Revenue Management နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများအတွက် သဘာဝသယံဇာတရင်းမြ ... See more

သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ် ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၁၃-၃-၂၀၁၉)

  • 13-03-2019

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံတို့ အကြား (၅) နှစ်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် The Oil for Development Progr ... See more