အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ


(၁)       ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)        ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်တွင်း/ပြည်ပကြွေးမြီများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။

(၃)       ကြွေးမြီခံနိုင်ရည်ရှိမှုဆန်းစစ်မှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)       ငွေကြေးစီမံချက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။

(၅)       ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုများ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)       အစိုးရ၏ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ထုခွဲခြင်းအတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရေး‌ဆွဲခြင်း။

(၇)       အစိုးရ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံတင်ပြသည့်စနစ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၈)       အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအား စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။